Giấy vệ sinh Cata cao cấp 3 lớp, 6 cuộn/túi, 12 túi/bịch